Energetické audity: Co to je a proč je provádět?

Energetické audity jsou stále častěji považovány za klíčový nástroj v arzenálu udržitelné energetiky. Není to jen jednorázová kontrola, ale kontinuální proces, který může přinést dlouhodobé výhody. Tento článek vás podrobně seznámí s energetickými audity, jejich klíčovými prvky a významem.

Co je energetický audit?

Energetický audit je systematický proces, ve kterém jsou sbírány a analyzovány informace o energetické spotřebě a nákladech. To zahrnuje:

 • Měření spotřeby energie zařízení, budov nebo průmyslových procesů
 • Hodnocení efektivity stávajících systémů
 • Identifikace slabých míst a možností pro úspory

Klíčové prvky energetického auditu

Spotřeba energie

Základním krokem je zjistit, kolik a jaká energie se používá. Většinou se jedná o elektrickou energii, ale i o tepelnou, chemickou nebo mechanickou energii.

Zdroje energie

Různé zdroje energie mají různé dopady na životní prostředí. Například, používání obnovitelných zdrojů je obvykle ekologičtější než spalování fosilních paliv.

Efektivita

Efektivita je hodnocena jak v rámci jednotlivých zařízení, tak celého systému. Měří se obvykle pomocí ukazatelů jako je EER (Energy Efficiency Ratio) nebo COP (Coefficient of Performance).

 

Proč provádět energetický audit?

Finanční úspory

Náklady na energii často tvoří významnou část rozpočtu. Efektivní řízení energie může vést k úsporám v řádech tisíců až milionů korun ročně.

Environmentální dopad

Energetická efektivita je jedním z nejrychlejších způsobů, jak snížit emise CO2 a dalších škodlivých látek. To je kritické v boji proti klimatické změně.

Regulační soulad

Nejenže mnoho zemí vyžaduje pravidelné energetické audity, ale tyto audity často otevírají cestu k státním dotacím a úlevám.

Konkurenční výhoda

Efektivní správa energie může být proaktivním krokem, který vás odliší od konkurence. To je zvláště důležité v dnešním světě, kde jsou zákazníci stále více vnímaví k environmentálním otázkám.

 

Jak provádět energetický audit?

Příprava

 • Sběr údajů o spotřebě energie
 • Inventarizace zařízení a systémů
 • Plánování časového rozvrhu a rozpočtu

Analýza

 • Vyčíslení energetické efektivity
 • Benchmarking proti průmyslovým standardům
 • Identifikace opatření pro zlepšení

Implementace

 • Vytvoření akčního plánu
 • Určení KPIs (Key Performance Indicators)
 • Zajištění financování a lidských zdrojů

Monitoring

 • Sledování spotřeby a nákladů po implementaci
 • Provádění periodických revizí
 • Aplikace dalších úsporných opatření na základě zjištění

Závěr

Energetické audity nejsou jen prázdným slovem, ale konkrétním krokem směrem k udržitelnější budoucnosti a efektivnějšímu podnikání. Investice do energetického auditu se může rychle vrátit ve formě snížených nákladů a zlepšeného podnikového obrazu. V dnešním světě jsou energetické audity nejen nutností, ale také příležitostí.

nezávazná poptávka

Navrhneme optimální

řešení i
pro vás

Abychom vám mohli dát přesnou nabídku, je třeba znát vaše konkrétní požadavky a některé specifikace nemovitosti.

Zanechte nám na sebe prosím kontakt a my se vám do tří dnů ozveme zpět, abychom společně navrhli nejefektivnější řešení.